โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

งานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬาโรงเรียนท้ายหาด    เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙

โรงเรียนท้ายหาดชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ระดับจังหวัด
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที ๑๘ สิหาคม ๒๕๕๙


ข่าวใหม่ :
++ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
++ เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ณ วาสนาดีรีสอทร์ ราชบุรี ๒๘-๓๐ กันยายน ๕๙
++ งานมุทิตาจิต สายใยรักจากศิษย์เก่า วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙
++ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ครบ ๔๐ ปีวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
 ++ สอบปลายภาคภาค ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙- ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
ชมวิดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียนท้ายหาดย้อนหลัง 
: ข่าวที่ผ่านมา :
++  สอบกลางภาค ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙
++ พิธีเปิดห้องสมุดมีขีวิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      โรงเรียนท้ายหาด และนิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้านท้ายหาด" วันที่   ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
++ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TKP ประเมินนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน       ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสนุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
++ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประเมินห้องสมุดเพื่อรับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น
       วันที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๙
: ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดย สมศ. :
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ รอบแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ รอบ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ รอบ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา


ขอขอบคุณผู้ให้บริการฝากเว็บไซต์โรงเรียนท้ายหาด

 

 

โรงเรียนท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร.034763423
แฟกซ์.034763360 thaihaad@gmail.com
Copyright 2010 @ by Mr.satit Junnoi Thaihaad School Samutsongkhram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR Information Technology

 


นายบัณฑิตย์ ลิมปนชัยพรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด

 

 

 

 

   update ๑๓/๑๐/๒๕๕๙
: บริการผ่านเครือข่าย
Thaihaad e-learing
ฐานข้อมูลการเรียนการสอน
บริการห้องสมุด e-library
e-office สพฐ. 
e-office สพม.๑๐
ท้ายหาดสาร ออนไลน์
จดหมายข่าวท้ายหาดออนไลน์
เว็บบอร์ด : แก้ไข
:โครงการของโรงเรียน
โครงการ DILT
โครงการจัดการศึกษาทางเลือก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สวนพฤกษศาสตร์
บริการ  : e-mail
hotmail   yahoo
gmail      chaiyo
thaimail   Dek-Dee
: หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ      เดลินิวส
คมชัดลึก  ข่าวสด
มติชน      สยามรัฐ
Bangkok Post
the nation
: เว็บไซต์น่าสนใจ
ชำระภาษีผ่านเว็บไซต
ดูหนัง - ฟังเพลง
คนไทยดอทคอม
คลังสื่อการเรียนรู้
อุตุนิยมวิทยา
ราคาน้ำมันวันนี้
กองทุนเงินกู้ กยศ.
: ผลงงานนักเรียน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
๑โรงเรียน๑ผลิตภัณฑ
สื่อเรียน com-online
วาดภาพ ระบายสี
หนังสือ e-book
 : ผลงานครู
ข้อสอบออนไลน์ ท.ด./ TV คร
สื่อการเรียน ง31101 อ.สถิตย์
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย อ.สถิตย์
พันธุ์ไม้ป่าชายเลน อ.วรรณี
การประดิษฐ์หิ่งห้อย อ.ยุวรีย์
ถั่วงอกมือถือมะพร้าว อ.สุชีพ
สื่อการสอน/งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
: เก็บมาฝาก
  ผลสอบ O-Net รายบุคคล
 เรียน prodesk top
เรียน paint
เรียน Dream waver
ture ปลูกปัญญา
กู้เงิน กยศ.


: กิจกรรมเด่นที่ผ่านมา :
ประกวดจัดต้นไม้พอเพียงจิตงานอุทยาน ร๒
รองชนะเลิศอันดับ๑ การตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ปี๒๕๕๗
โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ร่างวัลนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา๒๕๕๕
๓๖ ปีราตรีท้ายหาด
  

 

 

 


 

 


 

: แหล่งเรียนรู้
: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรงศึกษาธิการ
สพม.10
สพป..สมุทรสงคราม
โครงการโรงเรียนในฯฝัน
เว็บไซต์สิ้นค้า otop
: รอบรั้วท้ายหาด
ร.ร.ศรัทธาสมุทร
ร.ร.ถาวรานุกูล
ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย
ร.ร.สกลวิสุทธิ์
ร.ร.เมธีชุณหวัณฯ
ร.ร.วัดบางกะพ้อม
ร.ร.วัดแก้วอำนวยวิทย์
ร.ร.เทพสุวรรณฯ
ร.ร.ดรุณานุกูล
ร.ร.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ร.อนุบาล ส.ส.
ร.ร.วัดดอนมะโนรา
ร.ร.วัดบางนางลี่ใหญ่
ร.ร.วัดโคกเกตุ

 

 

 

 บุคลากร