ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติการญจนาภิเษก  โรงเรียนท้ายหา้ด
จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                   รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2549 - 2553

1. รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยม ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ปี 2549    
2. รางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2549
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ฯ จัดโดย สโมสรไลออนท์สมุทรสงคราม และสโมสรไลออนท์แม่กลอง ปี 2550
4.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ฯ จัดโดย สโมสรไลออนท์สมุทรสงคราม และสโมสรไลออนท์แม่กลอง ปี 2551
5.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ฯ จัดโดย สโมสรไลออนท์สมุทรสงคราม และสโมสรไลออนท์แม่กลอง ปี 2552
6.รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2553