๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม prodesktop
โรงเรียนท้ายหาด 33/4 หมู่ 5 ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร 034711902 Fax:: 034712243
                                            E-mail thaihaad@hotmail.com
รหัสสินค้า  0001
ชื่อสินค้า     กระถางดอกไม้ผ้าไ้ยบัว
ราคา        150  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
หัสสินค้า   0003
ชื่อสินค้า    โมเดล ชุดรับแขก
ราคา        90  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0004
ชื่อสินค้า     แป้นมะพร้าวเสียบปากกา
ราคา        80  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0005
ชื่อสินค้า     โคมไฟกะลามะพร้าว
ราคา        150  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0006
ชื่อสินค้า     กากะลามะพร้าว
ราคา        100  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0007
ชื่อสินค้า     แป้นสียบปากกา
ราคา        70  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0008
ชื่อสินค้า     ชั้นวางซีดี
ราคา        150  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
หัสสินค้า    0009
ชื่อสินค้า    กล่องใส่ไม้ประดับแขวนฝาผนัง
ราคา        100  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0010
ชื่อสินค้า     แป้นสียบปากกา
ราคา        70  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0011
ชื่อสินค้า     กล่องไม้ใส่ของ
ราคา        70  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0012
ชื่อสินค้า     ที่เขี่ยบุหรี่ปูนพลาสเตอร์
ราคา        40  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0013
ชื่อสินค้า     โอ่งการบูรชำร่วย
ราคา         30 บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0014
ชื่อสินค้า     พวงกุญแจโอ่ง
ราคา        20  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0015
ชื่อสินค้า    โอ่งเล็กลายช้าง 
ราคา        30  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0016
ชื่อสินค้า     โอ่งเล็กลายดอกพิกุล
ราคา        30  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0017
ชื่อสินค้า    ทรงกระบอกใส่ปากกา 
ราคา         45 บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0018
ชื่อสินค้า    โอ่งขนาดกลางทรงสูง 
ราคา        90  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0019
ชื่อสินค้า    โอ่งขนาดใหญ่ทรงสูง 
ราคา       180   บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0020
ชื่อสินค้า    โอ่งขนาดกลางลายดอกพิกุล 
ราคา        90  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0021
ชื่อสินค้า     โอ่งใส่ทิชชู
ราคา         400 บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0022
ชื่อสินค้า    ทรงกระโถนมีฝาปิด 
ราคา        280  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0023
ชื่อสินค้า    โอ่งขนาดกลางทรงสูงลายใบไม้ 
ราคา        90  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0024
ชื่อสินค้า     โอ่งขนาดกลางทรงเตี้ย
ราคา         90 บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0025
ชื่อสินค้า    จานรองตั้งโชว์ 
ราคา        350  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0026
ชื่อสินค้า    แจกันใหญ่ภาพเรื่องราว 
ราคา        600  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0027
ชื่อสินค้า     โอ่งเล็กลายดอกพิกุล
ราคา         30 บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0028
ชื่อสินค้า    โอ่งขนาดกลางทรงสูง 
ราคา        90  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0029
ชื่อสินค้า    โิ่อ่งใส่กระดาษทิชชู 
ราคา        380  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0030
ชื่อสินค้า    กระเป๋าถักลายหนอนแปลงผสม 
ราคา        280  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0031
ชื่อสินค้า    กระเป๋าถักลายหนอนตัวเดียว 
ราคา        230  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0032
ชื่อสินค้า     กระเป๋าถักลายหนอนสองตัว
ราคา         250 บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0033
ชื่อสินค้า    กระเป๋าถักลายหนอนสองตัว 
ราคา        250  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0034
ชื่อสินค้า    กระเป๋าถักลายหนอนสามตัว 
ราคา        300  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0035
ชื่อสินค้า     กระเป๋าถักลายหนอนผสม
ราคา        250  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0036
ชื่อสินค้า     กระเป๋าถักลายหนอนแปลง
ราคา         250 บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0037
ชื่อสินค้า    กระเป๋าสะพายหูยาว 
ราคา        120  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0038
ชื่อสินค้า    กระเป๋าลายปูสองตัว 
ราคา        230  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0039
ชื่อสินค้า    กระเป๋าลายปูตัวเดียว 
ราคา       230   บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0040
ชื่อสินค้า    ดอกไม้ผ้าใยบัว 
ราคา        150  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0041
ชื่อสินค้า    ดอกไม้ผ้าใยบัว(ดอกไม้จีน) 
ราคา       200   บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0042
ชื่อสินค้า    ดอกไม้ผ้าใยบัว(คอสมอส) 
ราคา        100  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0043
ชื่อสินค้า     ดอกไม้ผ้าใยบัว(คอสมอส)
ราคา        180  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0044
ชื่อสินค้า     ดอกไม้ผ้าใยบัว(ดอกไม้จีน) 
ราคา         200 บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0045
ชื่อสินค้า   ดอกไม้ผ้าใยบัว 
ราคา       140   บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0046
ชื่อสินค้า    ดอกไม้ผ้าใยบัว(ดอกไม้จีน)  
ราคา        200  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0047
ชื่อสินค้า    ดอกไม้ใบบาง(ลิลลี่) 
ราคา        100  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0048
ชื่อสินค้า    ดอกไม้ใบบาง(ลิลลี่) 
ราคา        170  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0049
ชื่อสินค้า    ดอกไม้ใบบาง (ผกาพรรณ) 
ราคา        250  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0050
ชื่อสินค้า    ดอกไม้ใบบาง (ดอกหน้าวัว)  
ราคา        200  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0051
ชื่อสินค้า      ดอกไม้ใบบาง (พุ่มประดิษฐ์) 
ราคา        230  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0052
ชื่อสินค้า    ดอกไม้ใบบาง(ดอกบัว) 
ราคา       280   บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0053
ชื่อสินค้า    เชือกถักกระถางแขวนและต้นไม้
ราคา        50  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0054
ชื่อสินค้า    เชือกถักใส่ขวดไวน์ 
ราคา       50   บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0055
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0056
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0057
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0058
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0059
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0060
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0061
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0062
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0063
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0064
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0065
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0066
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0067
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0068
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0069
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0070
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0071
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0072
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0073
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0074
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0075
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0076
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0077
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0078
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0079
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0080
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0081
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0082
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0083
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0084
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0085
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0086
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0087
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0088
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0089
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
รหัสสินค้า  0090
ชื่อสินค้า   
ราคา        บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
 
๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์
โรงเรียนท้ายหาด 33/4 หมู่ 5 ต.ท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร 034711902 Fax:: 034712243
                                            E-mail thaihaad@hotmail.com
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม prodesktop
 


                                                                                                                                    


 

 

 

      

 

                                                                                                                                                                 

รหั สสินค้า  0002
ชื่อสินค้า     กรเช้าแขวนดอกไม้ผ้าใยบัว
ราคา        120  บาท
ผู้ผลิต       นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด